Anvendelsesområder

Hva trenger du masse til, pukk til drenering, singel til gårdsplass? Her er en oversikt over de vanligste fraksjonene (vi bruker heretter størrelse) og deres bruksområder.

Ikke alle pukkverkene har samtlige størrelser. Sjekk prisliste på hvert enkelt pukkverk.

 Anvendelsesområde: Størrelse:
Jordforbedring 0/1
Skogsbilvei o.l., underlag til belegningsstein, masse til gårdsplass og veier 0/2, 0/4, 0/8, 0/12
Topplag til gårdsplass og veier 0/12, 0/20, 0/30, 0/63
Strøsingel og som underlag til belegningsstein og brudd- skifer 1/4, 2/5
Til gårdsplasser. Det bør benyttes stensand eller subus som underlag. 5/8, 8/12, 8/16, 11/16
Dreneringspukk og grovpukk til drenering av vei ved boliger og p-plasser. 12/20, 16/22, 20/32, 20/63, 22/63, 32/63
Oppfylling til boligtomter, samt grunnmasser til veier +63, 20/170, 20/200
Masser til større oppfyllinger Sprengstein